موضوعات پژوهشی پیشنهادی تفسیر قرآن به قرآن

تاریخ ارسال:17. مهر 1396 - 6:36 شناسه: 61

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوعات پژوهشی پیشنهادی تفسیر قرآن به قرآن

تفسیر قرآن به قرآن مهم ترین و معتبر ترین روش تفسیری است که هم مورد تأکید ائمه علیهم السلام بوده است و هم مفسران شیعه و سنی متقدم و معاصر در راستای تفسیر قرآن به این روش تلاش بسیاری کرده‌اند. به منظور ایجاد یک جریان علمی در زمینه تفسیر قرآن به قرآن انجام پژوهش های زیر در دو  سطح ، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد پیششنهاد می‌گردد.

 

محور اول:  شناسایی ابعاد تفسیر قرآن به قرآن

 • رویکرد های مفسران در تفسیر قرآن به قرآن
 • رابطه بطن و تاویل با تفسیر قرآن به قرآن
 • مبانی خاص تفسیر قرآن به قرآن
 • کارکردهای تفسیر قرآن به قرآن
 • سیر تطور نظریه تفسیر قرآن به قرآن
 • رابطه معنا شناسی زبانی و تفسیر قرآن به قرآن
 • نقش ترتیب نزول آیات در تفسیر قرآن به قرآن

 

محور دوم:  قواعد ویژه تفسیر قرآن به قرآن

 • سطوح تفسیر قرآن به قرآن و روش کاربرد آنها در فرآیند تفسیر
 • قواعد فرایند تفسیر قرآن به قرآن
 • قواعد حل اختلاف برداشت های مفسران در تفسیر قرآن به قرآن
 • قواعد تفسیر آیات متشابه با آیات محکم
 • قواعد تفسیر آیات مبهم با آیات مبيين
 • قواعد تقیید آیات مطلق با آیات مقید
 • قواعد تبیین آیات مجمل با آیات مفصل
 • قواعد تخصیص آیات عام با آیات مخصص
 • قواعد ترجیح احتمالات تفسیری یک آیه به وسیله ایات دیگر
 • قواعد تفسیرآیات هم موضوع با یکدیگر
 • قواعد تفسیر آیه مجاز با آیه حقیقت
 • قواعد تعیین مصادیق یک آیه با استفاده از آیات دیگر
 • قواعد تفسیر قرآن به قرآن در آیات فقهی
 • قواعد تفسیر قرآن به قرآن در آیات تاریخی

 

محور سوم : تحلیل دلایل موافقان تفسیر قرآن به قرآن

 • تحلیل دلایل عقلی تفسیر قرآن به قرآن
 • تحلیل آیات قرآن در اثبات تفسیر قرآن به قرآن
 • تحلیل روایات اثبات کننده حجیت تفسیر قرآن به قرآن
 • تحلیل سیره معصومین در روش تفسیر قرآن به قرآن
 • تحلیل سیره صحابه و تابعان در روش تفسیر قرآن به قرآن

 

محور چهارم : نقد و بررسی دلایل  مخالفان تفسیر قرآن به قرآن

 • تحلیل دیدگاه های گروه های مخالف تفسیر قرآن به قرآن (اخباریان - تفکیکی ها -اصول گرایان سنتی -سلفی ها )
 • نقد و بررسی دلایل عقلی مخالفان تفسیر قرآن به قرآن
 • نقد و بررسی دلایل‌ روایی  مخالفان تفسیر قرآن به قرآن
 • نقد و بررسی دلایل قرآنی مخالفان تفسیر قرآن به قرآن

 

محور پنجم : مباحث مبنایی تفسیر قرآن به قرآن

 • نقش توجه به ترتیب نزول آیات در تفسیر قرآن به قرآن
 • جایگاه مبنای عدم تحریف قران در تفسیر قرآن به قرآن
 • جایگاه مبنای جامعیت قرآن در تفسیر قرآن به قرآن
 • نقش توجه به پیوستگی معنایی آیات قرآن در تفسیر قرآن به قرآن
 • نقش نظریه نوشتاری بودن یا گفتاری بودن قرآن در تفسیر قرآن به قرآن
 • نقش توجه به عدم تعارض آیات قرآن در تفسیر قرآن به قرآن
 • نقش توجه به پیوند معنایی آیات هر سوره در تفسیر قرآن به قرآن

 

محور ششم : سیره معصومین در تفسیر قرآن به قرآن

 • تحلیل دیدگاه های مختلف درباره نقش سنت در تفسیر قرآن
 • اصول تفسير قرآن به قرآن در مكتب اهل بيت (ع)
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات پیامبر اکرم
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام علی
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام حسن مجتبی
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام حسین
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام سجاد
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام باقر
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام صادق
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام موسی کاظم
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام رضا
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام جواد
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام هادی
 • جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در روایات امام حسن عسکری

 

محور هفتم:  تحلیل روش مفسران در تفسیر قرآن به قرآن

 • اصول و مبانی تفسیر جامع البیان طبری در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر التبیان شیخ طوسی در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر الکشاف زمخشری در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر مجمع البیان در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر کبیر فخر رازی در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر ملاصدرا در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر منهج الصادقين در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر روح المعاني آلوسی در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر فتح القديرشوكانى در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر پرتوى از قرآن طالقانى، در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر اضواء البیان در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر المیزان در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر آلاء الرحمن بلاغى، در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیراطیب البیان، در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر القرآنی للقرآن: عبدالکریم خطیب در تفسیر قرآن به قرآن
 •  اصول و مبانی تفسیر تسنیم جوادی آملی در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر الفرقان در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر من وحی القرآن علامه فضل الله در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر نمونه در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسير التحرير و التنوير ابن عاشور در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسير المنار ، محمد رشيدرضا، در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر الحديث عزه دروزه، در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر المنير وهب هزحيلى در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیرالمراغى در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر فى ظلال القرآن سيد قطب،در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیر مخزن العرفان بانو امين در تفسیر قرآن به قرآن
 • اصول و مبانی تفسیرمن هدى القرآن مدرسى،در تفسیر قرآن به قرآن

 

محور هشتم : تفسیر سوره های قرآن به روش قرآن به قرآن

تفسیر هر سه صفحه قرآن در حد یک پایان نامه ارشد  است و حدود 200 عنوان پایان نامه در این محور می‌توان ارائه نمود برخی از سوره های پیشنهادی که در حد یک الی چهار  صفحه است به عنوان اولویت اول پیشنهاد می‌ گردد. البته در فصل نخست این پایان‌نامه ها باید کلیات تفسیر قرآن به قرآن و قواعد آن اشاره شود.

 • تفسیر قرآن به قرآن سوره فتح
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره حجرات
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره قاف
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره ذاریات
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره طور
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره نجم
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره قمر
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره الرحمن
 •  تفسیر قرآن به قرآن سوره واقعه
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره حديد
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره مجادله
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره حشر
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره ممتحنه
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره صف
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره جمعه
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره منافقون
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره تغابن
 • تفسیر قرآن به قرآن سور ه طلاق
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره تحريم
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره ملک
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره قلم
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره حاقه
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره معارج
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره نوح
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره جن
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره مزمل
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره مدثر
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره قیامت
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره انسان
 • تفسیر قرآن به قرآن سورۀ مرسلات
 • تفسیر قرآن به قرآن سوره نبأ